Битумна хидроизолация

Поставяне на битумна хидроизолация от Нова Билд

Битумна хидроизолация е широкоразпространен метод за изолирането на различни типове повърхности. По отношение на хидроизолацията на плоски покриви, битумът е материал, който намира голямо приложение. Като цяло битум се използва при покритието и ремонта на плоски покриви, както и при хидроизолация. Нова Билд предлагат на клиентите си услугата по извършването на професионална хидроизолация с битум на най-високо ниво! Какво е битум, как се прави изолация с него и къде намира приложение? С това ще ви запознаем, за да сме ви полезни напълно!

Битумна хидроизолация – от какво се прави и къде е най-добре да се използва?

По своята същност материалът битум има разнообразна форма, но главно той е смес от нефтени материали, които имат различни органични характеристики. Не бива да бъркаме катрана получен от изгарянето на въглища, нито петролния катран с битума получен в следствие обработката на бензин. 

За целите на хидроизолация битумът се използва в строителството, както за покриви, така и за настилки. Именно голямата пластичност и еластичност на битумната хидроизолация, както и свойствата й да спират водата и влагата – я правят толкова предпочитана от редица специалисти. Плоските покриви изолирани с битум притежават изключително висока степен на уплътняване и изолация на водата. 

Единствено при много висока температура битумна хидроизолация може да се разпадне, така че тя е много устойчив изолатор дълго време без да променя добрите си качества. Разновидностите на битумната хидроизолация са няколко. Така например битумните панели с вълнообразна форма са идеалния изолатор за покриви на бараки, сенници или пристройки към къщи. 

Декоративните форми на битумна изолация, предлагани от индустрията най-вече намират приложение, в изолацията на покриви на жилищни постройки. Едни от тях са така широко разпространените битумни керемиди, хидроизолация от битум на рула или платна. За добрата битумна хидроизолация и направата й е много важно фугите, където се свързват керемидите, платната или рулата да са идеално уплътнени. 

За изолация могат да се използват и битумни бой, както и замазки. Те защитават различни видове повърхности от влагата и водата. За да бъдат ефективни свойствата на битумна хидроизолация поставяна на покриви, на земята или по стени – нужно е повърхността да е напълно гладка и чиста!!!

Не пропускайте и факта, че преди поставянето на изолацията от битум, задължително е да се грундира повърхността с битумен грунд. Изберете Нова Билд за професионалната битумна хидроизолация на вашите плоски покриви, приземни стени или основи, за да сте спокойни за в бъдеще!

Най-качествените услуги на най-добри цени!